Banner Taalkamertje Utrecht

Privacy

Privacyverklaring Taalkamertje

Hoe gaat Taalkamertje om met de persoonlijke gegevens die eventueel worden verzameld? Je leest er alles over op deze pagina.

Wie is Taalkamertje?
Taalkamertje is een communicatiebureau dat zich vooral bezighoudt met tekst, redactie en vormgeving. Taalkamertje is een eenmanszaak die wordt gedreven door Ineke Buijs.

Met welk doel verzamelt Taalkamertje persoonsgegevens?

Nieuwsbrief
Als jij lid wilt worden van de (toekomstige) nieuwsbrief, zal ik voor de verzending jouw gegevens nodig hebben. Je laat ze dus alleen achter als jij daar zelf voor kiest. Ik vraag bovendien alleen om de hoogstnodige gegevens, zoals je naam en je e-mailadres. Eventuele andere gegevens hoef je niet in te vullen, het mag wel.

Contactformulier
Als jij een contactformulier invult op mijn website, geldt dezelfde toelichting als hierboven. Het gaat er slechts om dat ik contact met jou kan opnemen via het door jou gekozen kanaal en dat ik het onderwerp van jouw contactverzoek alvast ken, zodat ik me eventueel kan voorbereiden en je sneller kan helpen.

Google Analytics
Taalkamertje verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Jouw persoonlijke gegevens zijn niet te herleiden. Het enige dat ik kan zien is iemand mijn website bezoekt of welke pagina’s het meest bezocht worden. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaart Taalkamertje jouw gegevens?
Taalkamertje bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief, worden jouw gegevens opgeslagen tot het moment dat je je uitschrijft. In elk aflevering van de (toekomstige) nieuwsbrief heb je de optie om je uit te schrijven.

E-mail
Als jij contact opneemt met Taalkamertje via e-mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van Versio. Alle e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem en dus niet te herleiden naar  jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
De website en back-ups van de website worden gehost bij Versio. Gegevens die jij achterlaat op de website van Taalkamertje zijn opgeslagen op de servers van Versio.

Jouw rechten met betrekking tot privacy

Recht op inzage
Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Taalkamertje vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Taalkamertje. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op aanpassing
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen door Taalkamertje. De gegevens voor de nieuwsbrief kun je zelf je aanpassen door de link te volgen die in elk bericht staat.

Recht op overdracht
Heb jij de gegevens nodig die bij Taalkamertje opgeslagen liggen omdat je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Taalkamertje moet dan al jouw gegevens overdragen aan die andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je dat jouw gegevens niet langer bij Taalkamertje vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.  Neem daarvoor contact op met Taalkamertje.

Klachten omtrent privacy
Vind je dat Taalkamertje niet correct met jouw gegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Beveiliging
Jouw bezoek aan de website van Taalkamertje wordt beveiligd met een SSL certificaat; jouw verbinding met de website van Taalkamertje is dus privé. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Openbaren van gegevens
Taalkamertje behoudt zich het recht voor om gegevens te openbaren indien de wet dit voorschrijft, of wanneer Taalkamertje dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Taalkamertje te beschermen. Daarbij respecteren wij jouw recht op privacy altijd zoveel mogelijk.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Vragen
Heb je nog vragen? Neem vooral contact op!

One stop service

Tekst, vormgeving, webcontent, desk research: Taalkamertje verzorgt het met verve